Vetlanda kommun

Carina Strömbäck

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden Ledamot