Vetlanda kommun

Carina Strömbäck

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Socialnämnden Ledamot 2 2
Kommunfullmäktige Ledamot 33 9
Kommunstyrelsen Ersättare 14