Vetlanda kommun

Anton Sigfridsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunstyrelsen Ersättare 19
Kommunfullmäktige Ersättare
Valnämnden Ersättare 10