Vetlanda kommun

Anneli Thylén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Rev. för kommunens räkenskaper och förvaltning Ordförande