Vetlanda kommun

Birgitta Glans

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare