Vetlanda kommun

Birgitta Glans

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot 7 2
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättare