Sävsjö kommun

Kommunala rådet för pensionärsfrågor

Visar en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden. Klicka på en person för att se mer information.

Mandat Invalsordning Förnamn Efternamn Uppdrag Parti
Arne Petersson Ersättare Moderaterna
Bengt Persson Ledamot Socialdemokraterna
Gunnel Lundgren Ordförande Kristdemokraterna
Gunnel Svensson Ledamot Moderaterna
Gösta Axelsson Ersättare
Johnny Thorstensson Ledamot Moderaterna
Kjell Wegeborn 1:e vice ordförande Ej partiansluten
Laila Fransson Ersättare Socialdemokraterna
Lars-Ejert Steifeldt Ersättare Moderaterna
Lena Persson Ersättare Socialdemokraterna
Per-Otto Ivarsson Ersättare Socialdemokraterna
Sara Granklint Ledamot Moderaterna