Orsa kommun

Hitta förtroendevalda

Använd fler parametrar via avancerad sökning.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning. Det är kommunfullmäktiges ansvar att bestämma vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunstyrelsen och nämnder.

Revisorer

Kommunens revisorer är förtroendevalda politiker som utses av kommunfullmäktige. Det är revisorernas uppgift att kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett bra sätt

Kommunstyrelsen och utskott

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. De har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen har fyra utskott som bereder ärenden men som även kan ta beslut i vissa ärenden.

Gemensamma nämnder och kommunalförbund

Orsa kommun samarbetar med andra kommuner bland annat genom gemensamma nämnder och kommunalförbund. Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund. För gemensamma nämnder och kommunalförbundet visas endast kommunens egna ledamöter och ersättare.

Kommunala bolag

Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som arbetar inom olika områden som är till nytta för kommunens invånare. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter som är utsedda av kommunfullmäktige. NODAVA AB är ett gemensamt bolag med Mora och Älvdalens kommuner, men endast Orsas ledamöter och ersättare visas.

Övriga politiska uppdrag

I kommunen finns även en valnämnd, överförmyndare, samverkan genom gemensamma nämnder och förbund i Dalarna men även rådgivande organ som fokuserar på olika frågor och områden.

Partier

Välj ett av partierna för att se de förtroendevalda.