Sölvesborgs kommun

Hitta förtroendevalda

Använd fler parametrar via avancerad sökning.

Styrelse och nämnder

I styrelse och nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder förvaltningarna som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Kommittéer och stiftelser

Kommunens kommittéers representanter utses av Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden. Stiftelsernas representanter utses av Kommunfullmäktige enligt stiftelsegrundarens önskan

Arbetsutskott till styrelse och nämnder

Arbetsutskott till styrelse och nämnder. Alla nämnder har inte arbetsutskott.

Gruppledare för de olika partierna

Varje parti utser själva en gruppledare för partiet.

Kommunala bolag

Kommunen äger ett antal bolag. Kommunfullmäktige beslutar vilka bolag som ska finnas och utser styrelser.

Samverkan

I vissa frågor samarbetar Sölvesborg med andra kommuner och med regionen.

Övriga Bolag

Kommunen är delägare i ett antal bolag. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagens styrelser.

Övrigt

Övriga grupper där förtroendevalda har uppdrag.

Partier

Välj en utav partierna för att se de förtroendevalda