Falkenbergs kommun

Hitta förtroendevalda

Använd fler parametrar via avancerad sökning.

Kommunfullmäktige

Ledamöter i kommunfullmäktige är direktvalda av folket.

Styrelse och nämnder

I kommunstyrelsen och nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder förvaltningarna som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I överförmyndarnämnden finns även representanter från Varberg.

Styrelse och nämnders arbetsutskott

Arbetsutskott till styrelse och nämnder. Alla nämnder har inte arbetsutskott.

Kommunala bolag

Kommunen äger ett antal bolag. Kommunfullmäktige beslutar vilka bolag som ska finnas och utser styrelser. I Vatten i Väst AB finns även representanter från Varbergs kommun.

Övrigt

Här har vi samlat andra organ som ligger under kommunfullmäktige. I Kommunalförbundet Räddningstjänst Väst finns även representanter från Varbergs kommun.

Partier

Välj en utav partierna för att se de förtroendevalda