Landstinget i Kalmar län

Martin Kirchberg

Bild på Martin Kirchberg
  • Martin Kirchberg
  • Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Parti:
  • Hallagärde Ekedal 110 385 95 Torsås Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionråd Regionråd
Regionfullmäktiges valberedning Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Jurymän enligt tryckfrihetsförordningen grupp 1 Juryman
Regionstyrelsens budgetberedning Ledamot
Regionstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Regionstyrelsen Ledamot