Landstinget i Kalmar län

Martin Kirchberg

Bild på Martin Kirchberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionråd Regionråd
Regionfullmäktiges valberedning Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Jurymän enligt tryckfrihetsförordningen grupp 1 Juryman
Regionstyrelsens budgetberedning Ledamot
Regionstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Regionstyrelsen Ledamot