Landstinget i Kalmar län

Pelle Skogberg

  • Pelle Skogberg
  • Centerpartiet Centerpartiet Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionfullmäktige Ersättare
Kollektivtrafiknämnden Ersättare
Regionfullmäktiges valberedning Ledamot
Beredningen för invånarfrågor Ledamot