Landstinget i Kalmar län

Björn Brändewall

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kollektivtrafiknämnden Ledamot
Regionfullmäktige Ersättare