Landstinget i Kalmar län

Mattias Wärnsberg

  • Mattias Wärnsberg
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:
  • Tillingeberg 3 570 84 Mörlunda Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionfullmäktige Ledamot
Regionfullmäktiges valberedning Ersättare
Beredningen för invånarfrågor Ledamot