Landstinget i Kalmar län

Mattias Wärnsberg

  • Mattias Wärnsberg
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Beredningen för invånarfrågor Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Regionfullmäktiges valberedning Ersättare