Landstinget i Kalmar län
Bild på Jonas Lövgren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Ersättare
Funktionshinderrådet Ersättare
Pensionärsrådet Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Regionråd Regionråd
Beredningen för hälso- och sjukvård Ledamot
Regionstyrelsens budgetberedning Ledamot
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa Vice ordförande