Landstinget i Kalmar län
Bild på Jonas Lövgren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionråd Regionråd
Regionstyrelsens budgetberedning Ledamot
Pensionärsrådet Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Beredningen för hälso- och sjukvård Ledamot
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa Vice ordförande
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Ersättare
Funktionshinderrådet Ersättare