Landstinget i Kalmar län

Jonas Lövgren

Bild på Jonas Lövgren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionråd Regionråd
Regionstyrelsens budgetberedning Ledamot
Pensionärsrådet Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Beredningen för hälso- och sjukvård Ledamot
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa Vice ordförande
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Ersättare
Funktionshinderrådet Ersättare