Landstinget i Kalmar län

Jonas Lövgren

Bild på Jonas Lövgren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionstyrelsens budgetberedning Ledamot
Pensionärsrådet Ledamot
Regionråd Regionråd
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa Vice ordförande
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Ersättare
Funktionshinderrådet Ersättare
Regionfullmäktige Ledamot
Beredningen för hälso- och sjukvård Ledamot