Landstinget i Kalmar län

Kerstin Edvinsson

  • Kerstin Edvinsson
  • Moderaterna Moderaterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Jurymän enligt tryckfrihetsförordningen grupp 2 Juryman