Landstinget i Kalmar län

Mattias Adolfson

Bild på Mattias Adolfson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Almi Regionalt riskkapitalbolag, ombud Ledamot
Regionstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kollektivtrafiknämnden Ledamot
Regionstyrelsens budgetberedning Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Regionråd Regionråd
Regionstyrelsen Ledamot
Regionstyrelsens personalutskott Ordförande