Landstinget i Kalmar län

Mattias Adolfson

Bild på Mattias Adolfson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kollektivtrafiknämnden Ledamot
Regionstyrelsens budgetberedning Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Almi Regionalt riskkapitalbolag, ombud Ledamot
Regionstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Regionstyrelsen Ledamot
Regionstyrelsens personalutskott Ordförande
Regionråd Regionråd