Landstinget i Kalmar län

Marie-Louise Askbom

  • Marie-Louise Askbom
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Jurymän enligt tryckfrihetsförordningen grupp 1 Juryman