Landstinget i Kalmar län

Suzanne Gustafson

Bild på Suzanne Gustafson
  • Suzanne Gustafson
  • Moderaterna Moderaterna Parti:
  • Ödängla 516 Mönsterås Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Beredningen för invånarfrågor Ledamot
Jurymän enligt tryckfrihetsförordningen grupp 1 Juryman
Regionfullmäktiges valberedning Ersättare
Regionfullmäktige Ledamot