Landstinget i Kalmar län

Madeleine Rosenqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionfullmäktige Ersättare
Samordningsförbundet, styrelse Ledamot
Patientnämnden Vice ordförande
Beredningen för invånarfrågor Vice ordförande