Landstinget i Kalmar län

Madeleine Rosenqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Samordningsförbundet, styrelse Ledamot
Beredningen för invånarfrågor Vice ordförande
Patientnämnden Vice ordförande
Regionfullmäktige Ersättare