Landstinget i Kalmar län

Chatrine Pålsson Ahlgren

  • Chatrine Pålsson Ahlgren
  • Kristdemokraterna Kristdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionfullmäktiges valberedning Vice ordförande
Regionfullmäktige Ledamot
Regionstyrelsens personalutskott Ledamot
Almi Företagspartner, styrelsen Ledamot
Regionstyrelsen Ersättare