Landstinget i Kalmar län

Helen Nilsson

  • Helen Nilsson
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionfullmäktige Ersättare
Patientnämnden Ordförande
Regionstyrelsen Ersättare
Funktionshinderrådet Ordförande
Kollektivtrafiknämnden Ersättare