Landstinget i Kalmar län

Heléne Carlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionfullmäktige Ersättare
Funktionshinderrådet Ersättare