Landstinget i Kalmar län

Rebecka Englund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionfullmäktige Ersättare
Kollektivtrafiknämnden Ersättare