Landstinget i Kalmar län
  • Johnny Svedin
  • Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa Ledamot
Regionfullmäktige Ersättare