Landstinget i Kalmar län

Carl Dahlin

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionstyrelsens budgetberedning Ledamot
Regionstyrelsen Ersättare
Regionfullmäktige Ersättare
Regionstyrelsens personalutskott Vice ordförande
Regionråd Regionråd