Landstinget i Kalmar län

Per Degerman

  • Per Degerman
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:
  • Ankarsrumsvägen 25 59373 Hjorted Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionfullmäktige Ersättare