Landstinget i Kalmar län

Yvonne Hagberg

Bild på Yvonne Hagberg
  • Yvonne Hagberg
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionstyrelsen Ledamot
Beredningen för hälso- och sjukvård Vice ordförande
Pensionärsrådet Ersättare
Kommunförbundet svenskt ambulansflyg, fullmäktige Ledamot
Regionstyrelsens budgetberedning Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Regionråd Regionråd
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen Ersättare
Funktionshinderrådet Ledamot