Landstinget i Kalmar län

Yvonne Hagberg

Bild på Yvonne Hagberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Pensionärsrådet Ersättare
Regionstyrelsens budgetberedning Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Beredningen för hälso- och sjukvård Vice ordförande
Regionråd Regionråd
Funktionshinderrådet Ledamot
Regionstyrelsen Ledamot
Kommunförbundet svenskt ambulansflyg, fullmäktige Ledamot
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen Ersättare