Landstinget i Kalmar län

Yvonne Hagberg

Bild på Yvonne Hagberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Pensionärsrådet Ersättare
Kommunförbundet svenskt ambulansflyg, fullmäktige Ledamot
Regionstyrelsens budgetberedning Ledamot
Regionstyrelsen Ledamot
Beredningen för hälso- och sjukvård Vice ordförande
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen Ersättare
Funktionshinderrådet Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Regionråd Regionråd