Landstinget i Kalmar län

Eddie Forsman

  • Eddie Forsman
  • Moderaterna Moderaterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionfullmäktige Ersättare
Kollektivtrafiknämnden Ledamot
Samtrafiken AB, årsstämma Ersättare
AB Transitio, ägarstämma Ersättare