Landstinget i Kalmar län

Göran Gustafsson

  • Göran Gustafsson
  • Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionfullmäktige Ersättare
Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation Ersättare
Beredningen för invånarfrågor Ledamot