Landstinget i Kalmar län

Maud Ärlebrant

Bild på Maud Ärlebrant

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Regionstyrelsen Ersättare
Beredningen för hälso- och sjukvård Ersättare
Jurymän enligt tryckfrihetsförordningen grupp 1 Juryman
Regionfullmäktige Ledamot