Grästorps kommun

Kommunstyrelsen

Visar en lista över de personer som har ett uppdrag i instansen. Klicka på en person för att se mer information.

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti
Anna-Marie Carlsson Ersättare Kristdemokraterna
Annika Johansson Ersättare Moderaterna
Elisabeth Hansson Ohlsson Ledamot Socialdemokraterna
Eva Tengeland Ledamot Moderaterna
Fredrik Johansson Ledamot Moderaterna
Henrik Svensson Ersättare Moderaterna
Jens Persson Ledamot Socialdemokraterna
Jonas Blomster Ersättare Miljöpartiet
Kent Hansson Ledamot Moderaterna
Kent Larsson Ordförande Moderaterna
Kristina Eriksson Ersättare Socialdemokraterna
Leopold Torpenberg Ersättare Moderaterna
Madeleine Vinberg Ersättare Centerpartiet
Magnus Harjapää Ledamot Sverigedemokraterna
Maria Toll 1:e vice ordförande Centerpartiet
Mathilda Tengström Ersättare Moderaterna
Niclas Toll Ersättare Centerpartiet
Petter Johansson 2:e vice ordförande Socialdemokraterna
Riona Hansson Ersättare Sverigedemokraterna
Rose-Marie Edvardsson Ersättare Centerpartiet
Svante Classon Ledamot Centerpartiet
Sven-Olof Bergqvist Ledamot Sverigedemokraterna
Thomas Johansson Ledamot Moderaterna
Tobias Leverin Ledamot Centerpartiet
Tore Emanuelsson Ersättare Socialdemokraterna