Älvdalens kommun

Hitta förtroendevalda

Använd fler parametrar via avancerad sökning.

Kommunfullmäktige och nämnder

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning. Det är kommunfullmäktiges ansvar att bestämma vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunstyrelsen, nämnder och styrelser.

Revisorerna

Kommunens revisorer är förtroendevalda politiker som utses av kommunfullmäktige. Det är revisorernas uppgift att kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett bra sätt.

Kommunstyrelsen och utskotten

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. De har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen har tre utskott som bereder ärenden.

Gemensamma nämnder och kommunalförbund

Älvdalens kommun samarbetar med andra kommuner bland annat genom gemensamma nämnder och kommunalförbund. För gemensamma nämnder där Älvdalen inte är värdkommun visas endast kommunens egna ledamöter och ersättare.

Kommunala bolag

Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som arbetar inom olika områden som är till nytta för kommunens invånare. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter som är utsedda av kommunfullmäktige.

Råd och andra samverkansorgan

Välj ett av råden för att se de förtroendevalda.

Partier

Välj en utav partierna för att se de förtroendevalda