Ödeshögs kommun

Peter Olofsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Ödeshögsbostäder AB Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare