Ödeshögs kommun

Mikael Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Ödeshögsbostäder AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Ödeshögs Utvecklings AB Ersättare
BK Porten i Ödeshög AB Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot