Ödeshögs kommun

Mikael Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Ödeshögsbostäder AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Ödeshögs Utvecklings AB Ersättare
Projekt i Ödeshög AB 2019-2022 Ledamot
BK Porten i Ödeshög AB Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot