Ödeshögs kommun

Johan Collberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden Ordförande
Valnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare