Ödeshögs kommun

Anders Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Direktionen i kommunförbundet ITSAM Ersättare
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
BK Porten i Ödeshög AB Vice ordförande
Gruppledare i Kommunfullmäktige Gruppledare
Samhällsbyggnadsnämnden Vice ordförande
Ödeshögs kommunhus AB Vice ordförande
Ödeshögs Utvecklings AB Vice ordförande