Ödeshögs kommun

Karl-Gustav Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Ödeshögsbostäder AB Ordförande
Ödeshögs kommunhus AB Ledamot
Valnämnden Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Projekt i Ödeshög AB 2019-2022 Ordförande