Hitta förtroendevalda

Använd fler parametrar via avancerad sökning.

Nämnder, styrelse och utskott

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Råd och styrgrupper

Beredande organ till nämnder och styrelser i kommunen.

Kommunalförbund

Organisationer där kommunen har ett medlemskap.

Bolag

Bolag där kommunen har ett ägarskap.

Övriga

Övriga såsom nämndemän, ombud, samarbetskommittéer, intresseorganisationer m fl.

Partier

Välj en utav partierna för att se de förtroendevalda