Hitta förtroendevalda

Använd fler parametrar via avancerad sökning.

Kommunfullmäktige och nämnder

I nämnderna sitter förtroendevalda som är utsedda av kommunfullmäktige.

Bolag

Kommunfullmäktige utser alla styrelseledamöter i kommunens helägda bolag. I delägda bolag utser kommunfullmäktige en eller några styrelseledamöter.

Beredningar och utskott

Här hittar du beredningar och utskott till kommunfullmäktige och nämnderna.

Råd

I Västerviks kommun finns det ett antal rådgivande grupper. I dessa sitter det företrädare för både kommunen och olika intresseorganisationer.

Övrigt

Förtroendevalda i övriga instanser, t.ex. stiftelser, samverkansorganisationer.

Partier

Välj ett av partierna för att se de förtroendevalda