Västerviks kommun

Linnea Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Ersättare