Västerviks kommun

Kim Wihlborg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och Utbildningsnämnden Ledamot