Kajsa Borg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ersättare
Valnämnd Ersättare