Maud Lindqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Socialnämndens sociala utskott Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden 2:e vice ordförande
Kommunernas hjälpmedelsnämd i Kalmar län Ersättare